Gratis Wifi

Rekstensamlingene kan nå tilby gratis Wifi til alle sine gjester og besøkende. Kontakt administrasjonen eller din kontaktperson i samlingene og få en kode!