Venneforening

Som medlem av Rekstensamlingenes venner støtter man opp om arbeidet for å bevare og videreutvikle Rekstensamlingene som en levende kulturarena og en viktig møteplass for folk.

Støtte kan gis i mange forskjellige former, blant annet gjennom å:

  • Skape aktiviteter som stimulerer til økt bruk av samlingene
  • Støtte samlingene gjennom pengebidrag, utstyrsgaver, rabatterte varer og tjenester
  • Delta i dugnadsarbeid

Dugnadsgruppen har plass til alle som liker å jobbe praktisk og i et sosialt fellesskap. Aktuelle oppgaver kan være hagearbeid, som raking av løv, luking, klipping av hekker, rydding av trær og kratt. Det er også behov for hjelp til  nedvask inne, vask av fasader,  maling, arkivering,  m.m.  samt vakthold ved arrangementer.

Medlemmene får tidlig informasjon om Rekstensamlingenes arrangementer og rabatt på konserter, foredrag m.m.

Det blir også arrangert egne vennearrangement med jevne mellomrom.

Meld deg inn i Venneforeningen i dag!

Meld deg inn her!