Senioruniversitetet

Torsdag 19.  februar kl. 11.30.

Førstekonservator og kunsthistoriker Trond Indahl holder foredrag om:

“Kunstsamlere og meséner i Bergen rundt 1900”

Kaffen står klar fra kl. 11.00.

Entrè kr. 100,-. Kun kontanter.

Nye og gamle tilhørere ønskes hjertelig velkommen!