Senioruniversitetet

Torsdag 7. desember

Kunsthistoriker og professor emeritus, Gunnar Danbolt holde foredrag om

“Julen i kunsten”

Kaffen står klar fra kl. 11.00. Foredraget starter kl 11.30.

Billetter kr. 100,-. Kjøpes i døren. (Kun kontanter)

Vel møtt!