Senioruniversitetet

Torsdag 23. mars 2017 kl. 11.30.

Elisabeth Aasen, fagbokforfatter og oversetter holder foredraget:

Kvinnehistorisk byvandring

Kaffen står klar fra kl. 11.00. Foredraget starter kl 11.30.

Entrè kr. 100,-. (Kun kontanter)

Hjertelig velkommen!