Senioruniversitetet

Torsdag 16. mars 2017 kl. 11.30.

Bystyrepolitiker, prest og daglig leder, Thor Brekkeflat holder foredraget

Tja, slik kan livet også være! En gateprests erfaringer.

Kaffen står klar fra kl. 11.00. Foredraget starter kl 11.30.

Entrè kr. 100,-. (Kun kontanter)

Hjertelig velkommen!