Senioruniversitetet

Torsdag 9. mars 2017 kl. 11.30.

Lege og søvnforsker, Bjørn Bjorvatn holder foredrag om

Søvn og søvnsykdommer

Kaffen står klar fra kl. 11.00. Foredraget starter kl 11.30.

Entrè kr. 100,-. (Kun kontanter)

Hjertelig velkommen!