Senioruniversitetet

Torsdag 26. januar 2017 kl. 11.30.

Historiker Kjell Fossen holder foredrag om:

Laksevåg – Bergens nære nabo i vest

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-. (Kun kontanter)

Hjertelig velkommen!