Senioruniversitetet

Torsdag 13.  oktober 2016 kl. 11.30.

“Helt Texas”

Håkon Joys holder foredrag.

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-. (Kun kontanter).

Velkommen!