Senioruniversitetet

Torsdag 7. april 2016 kl. 11.30:

”Utrolige ting kan skje når faglighet kombineres med kjærlighet og frivillighet!”
Daglig leder for Kirkens Bymisjon, Arne Liljedahl Lynngård, holder foredrag.
Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-. (Kun kontanter).

Hjertelig velkommen!

Bymisjon_lokalt-BERGEN_400x400