Senioruniversitetet

Torsdag 14. januar 2016 kl. 11.30:

“Europa og Midt-Østen. Historien gjentar seg. Arven fra det autentiske Gulatinget har stor relevans i dag”.

Espen Selvik, prosjektleder for 1000-års staden Gulatinget holder foredrag.

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-. (Kun kontanter).

Vi ønsker gamle og nye tilhørere hjertelig velkommen til en ny sesong med med interessante og berikende foredrag og kulturinnslag i hyggelig samvær på Rekstensamlingene!