Senioruniversitetet

Torsdag 10.09.15:

Jørn Øyrehagen Sunde, professor UiB og forsker Baroniet Rosendal,

holder foredrag om

“Baroniet Rosendal – eit underleg, levande gamalt minne”

Residensen på Rosendal frå 1665 er eitt av to steinslott i Noreg bygde av ein adelsmann. Den var sentrum på baroniet Rosendal, som vart oppretta i 1678 som det einaste i sitt slag i norsk historie. Likevel er Baroniet Rosendal si historie lite utforska og kjent. Spørsmål ein vil få svar på under føredraget er: Kvifor vart det einaste baroniet i Noreg etablert ved utløpet av Hardangerfjorden? Kven stod for bygginga av slottet, og korleis såg det opphavleg ut? Og kva var eigentleg eit baroni, og kvifor forsvann baroniet Rosendal gradvis utover på 1800-talet?

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-.  Kun kontanter.

Vel møtt!

images

Jørn Øyrehagen Sunde