Senioruniversitetet

Torsdag 2. april holder Senioruniversitetet på Rekstensamlingene påskelukket, men vi ønsker på gjensyn til nye interessante foredrag etter påske.

Vi starter opp torsdag 9. april med historiker Sven-Erik Grieg-Smith som holder foredrag om “Tyskernes angrep på Bergen 9. april 1940”.

God påske til alle venner av Rekstensamlingene!