Rekstensamlingene har fått nye eiere!

(Foto: BT)

De nye eierne er Rasmussen Eiendom AS. Eiendomsselskapet i Bergen eier mange bygg i Norge.

Rekstensamlingene ligger på Fjøsanger like ved kongefamiliens bolig, Gamlehaugen. Museet ble oppført i 1960-70 årene av skipsreder Hilmar Reksten og har inntil nå vært eiet av Hilmar Reksten Almenyttige Fond, som ble etablert i 1971.

De nye eierne vil fortsette å drive samlingene som et kultursenter med utstillinger, konserter og selskaper.
“Tanken er at det skal være et levende bygg og at vi får mange til å komme på besøk”, sier Per Gunnar Rasmussen, eier av Rasmussen Eiendom. Han og selskapene han eier har i 30 år bygget opp en betydelig kunstsamling. Mye av den er utstilt i de 24 eiendommene de i dag eier. I Rekstensamlingene skal deler av kunsten fått et nytt hjem.

Hilmar Reksten Almennyttige Fond ønsker Rasmussen Eiendom lykke til med overtaking og videreføring av Rekstensamlingene som et sentralt kultursenter i Bergen.

Samtidig ønsker vi å utbringe en stor takk til våre samarbeidspartnere opp i gjennom tidene. Her må spesielt nevnes, Birger Mowinckel, som har deponert sin kunstsamling “Fra Dahl til Dolk” på Rekstensamlingene. Samlingen omfatter 170 malerier av 130 ulike Vestlands kunstnere fra perioden 1840 til 2010, og har siden 2010 vært utstilt i Rekstensamlingene til allmenn beskuelse og glede for vårt publikum. Vi vil også takke Audun Hetlands familie for deponi av hans Festspillutstilling ”Festspillene i Bergen gjennom 50 år”,  og Hans Jacob Meyers etterkommer for en fin samling gips- og bronseskulpturer.

 

NB!

Henvendelser vedørende fremtidig leie av Rekstensamlingenes lokaler rettes til: Markedssjef Jon Sivert Rykkel, jon.rykkel@rasmussen-eiendom.no, mobil 4705520