Rekstensamlingene har fått nye eiere!

(Foto: BT)

Rasmussen Eiendom AS er nye eiere av Rekstensamlingene. Eiendomsselskapet i Bergen eier mange bygg i Norge.

Museet Rekstensamlingene ble oppført i 1960-70 årene av skipsreder Hilmar Reksten og har inntil nå vært eiet og driftet av Hilmar Reksten Almennyttige Fond, etablert i 1971.

Rasmussen Eiendom vil fortsette å drive samlingene som et kultursenter med utstillinger, konserter og selskaper.
“Tanken er at det skal være et levende bygg og at vi får mange til å komme på besøk”, sier Per Gunnar Rasmussen, eier av Rasmussen Eiendom. Han og selskapene han eier har i 30 år bygget opp en betydelig kunstsamling. Mye av den er utstilt i de 24 eiendommene de i dag eier. I Rekstensamlingene skal deler av kunsten fått et nytt hjem.

Hilmar Reksten Almennyttige Fond ønsker Rasmussen Eiendom lykke til med overtaking og videreføring av Rekstensamlingene som et sentralt kultursenter i Bergen.

Samtidig ønsker vi å utbringe en stor takk til våre samarbeidspartnere opp i gjennom tidene. Her må spesielt nevnes, Birger Mowinckel, som har deponert sin kunstsamling “Fra Dahl til Dolk” på Rekstensamlingene. Samlingen omfatter 170 malerier av 130 ulike Vestlands kunstnere fra perioden 1840 til 2010, og har siden 2010 vært utstilt i Rekstensamlingene til allmenn beskuelse og glede for vårt publikum. Vi vil også takke Audun Hetlands familie for deponi av hans Festspillutstilling ”Festspillene i Bergen gjennom 50 år”,  og Hans Jacob Meyers etterkommer for en fin samling gips- og bronseskulpturer.

 

NB!

Henvendelser vedørende fremtidig leie av Rekstensamlingenes lokaler rettes til: Markedssjef Jon Sivert Rykkel, jon.rykkel@rasmussen-eiendom.no, mobil 4705520