Jiri Hlinka Klaverakademi

Håvard Gimse, en av Norges fremste internasjonale pianister, gir mesterklasser i piano og kammermusikk  på Rekstensamlingene, 29.-31. mai 2015.

Håvard Gimse, one of Norway’s leading international pianists, will be giving master classes at the Reksten Collections, 29-31 May, 2015.

Les mer om mesterklassen og søknadsfrist på/Read more about the master class and application dead line on

www.rekstensamlingene.com/jiri-hlinka-klaverakademi/

eller på akademiets Facebook-side/or on the academy’s Facebook page

www.facebook.com/jirihlinkaklaverakademi