Jiri Hlinka Klaverakademi

Professor Jiri Hlinka Klaverakademi har siden etablering i 2008 hatt sin faste base på Rekstensamlingene. Akademiet arrangerer inntil 3 mesterklasser i året for internasjonale pianister og kammermusikere på høyt nivå. Studentene bor og øver på Rekstensamlingene mens mesterklassene pågår. Lærerne er blant de fremste av våre internasjonale pianister og har alle tidligere vært elever av professor Jiri Hlinka. Pianistene Leif Ove Andsnes, Håvard Gimse, Christian Ihle Hadland og Geir Botnen utgjør det kunstnerisk råd og deler på å undervise sammen med utvalgte  internasjonale gjeste-professorer. Deltakerne kommer fra hele verden blant annet Kina, Japan, Australia, Brasil, USA, Russland, Latvia, Tsjekkia, Italia, Tyskland, England, Danmark, Sverige og Norge.

Professor Jiri Hlinka Piano Academy has since the establishment in 2008 been permanently based at the Reksten Collections. The academy arranges until 3 master classes a year for international pianists and chamber musicians at a high level. The students stay and practise at the Reksten Collections during the master classes.  Among the teachers are some of the foremost Norwegian international pianists, which have all been former students of Prof. Hlinka. The pianists Leif Ove Andsnes, Håvard Gimse, Christian Ihle Hadland and Geir Botnen are forming the artistic advisory committee and alternate teaching with selected international guest professors. The participants come from all over the world among others China, Japan, Australia, USA, Russia, Latvia, Czech, Italy, Germany, Great Britain, Denmark, Sweden and Norway.

 

Les mer om  kommende mesterklasser her/Read more about upcoming master classes here:

http://klaverakademiet.no/master-classes