Jiri Hlinka Klaverakademi

Neste mesterklasse ved Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi vil bli ledet av de to høyt anerkjente pianistene og professorene, Leif Ove Andsnes og Eldar Nebolsin, 11.-18. oktober 2015. Søknadsfrist 1. august.  Les mer om mesterklassen og søknadsfrist på: http://klaverakademiet.no/master-classes/

Next master class at Prof. Jiri Hlinka Piano Academy will be lead by the two highly acclaimed pianists and professors, Leif Ove Andsnes and Eldar Nebolsi, 11-18 October, 2015. Application date 1 August. Read more about masterclass and application deadline on: http://klaverakademiet.no/master-classes/