Instrumentene

Rekstensamlingens instrumentpark består av fem klaverer og syv flygler fra de fremste pianoprodusenter slik som Steinway, Bohemia, Bechstein og Petrof. Instrumentene ble anskaffet i 2008 som et ledd i etableringen av Jiri Hlinka Klaverakademi på Rekstensamlingene. Pianoene er plassert rundt omkring i husets mange rom og saler, og gir dermed varierte muligheter for utnyttelse.

 

Oversikt over flygler og plassering:

  • Ekhaug: 1 flygel – Bechstein
  • Sølvsalen: 1 flygel – Boston
  • Hetlandhallen: 1 flygel – Bohemia
  • Pentagon: 2 flygler – Steinway, model D og Bohemia
  • HR-rommet: 1 flygel – Bohemia
  • Teppehallen: 1 piano – Jacob Knudsen
  • Hyblene: 4 pianoer – Bohemia
  • Leilighet: 1 flygel – Petrof