Hilmar Reksten

Hilmar Reksten (1897-1980) var en av Norges største skipsredere gjennom tidene og føyde seg inn i rekken av skipsredere og forretningsfolk som donerte betydelige summer til veldedige formål.

I 1971 etablerte han Hilmar Reksten Almennyttige Fond og gjennom mange år skjenket han gaver og bistand til kulturlivet på Vestlandet. Blant annet ble seilskipet Statsraad Lehmkuhl reddet av Hilmar Reksten i 1977, da skipet var i ferd med å bli solgt til utlandet. 

I 1953 ble Reksten første styreformann i Festspillene i Bergen.

 

Les mer på Wikipedia

hr-1 

hr-text