Senioruniversitetet

Torsdag 1. desember 2016 kl. 11.30.

Forfatter Nicholas Møllerhaug holder foredrag om

«Reksten og hoffarkitektane»

I 1935 skulle Hilmar Reksten bygge stort fjongt hus og anlegge park på Fjøsanger. Arkitekten han ynska var den unge Leif Grung (1894-1945). Parkanlegget er forlengst endra men den grå villaen står. Reksten og Grungs planar for framtida var mange og ambisiøse. Diverre vart få av planane realiserte: Grungs sjølvmord i oktober 1945 sette ein stoggar for alt. Det ikkje skipsreiar Reksten visste var at Grungs død var knytt til framtidsplanane deira. Få veker etter Grungs bortgong tok Anders Nortvedt over som Rekstens hoffarkitekt.

 

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-. (Kun kontanter)

Hjertelig velkommen!

 

 

 

 

 

 

Senioruniversitetet

Torsdag 24. november 2016 kl. 11.30.

Russiske forfattere, del II: Fra Dostojevskij til Gorkij

Kunstsamler og næringslivsmann, Birger Mowinckel fortsetter sin presentasjon av russiske forfatter og deres verk.

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-. (Kun kontanter)

Velkommen!

 

 

 

 

 

 

Senioruniversitetet

Torsdag 17. november 2016 kl. 11.30.

Hva er tørrfisk?

Fiskeeksportør Nordahl Anthonisen og seniorrådgiver ved Norges Fiskerimuseum, Anders Haaland holder foredrag.

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-. (Kun kontanter)

Velkommen!

 

img_877103

 

 

 

 

Senioruniversitetet

Torsdag 10. november 2016 kl. 11.30.

En kunstreise til Berlin!

Kunsthistoriker og tidligere journalist i NRK P2, Nina Skurtveit holder foredrag.

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-. (Kun kontanter)

Velkommen!

 

images