Senioruniversitetet

Torsdag 1. oktober kl 11.30:

Kulturformidler Eilif Løtveit holder foredrag om

«Komponisten Harald Sæverud»

Harald Sæverud ble en av Norges mest avholdte og folkekjære tonekunstnere på 1900-tallet. Hans 9 symfonier står som milepæler i norsk symfonisk produksjon, og klaverstykkene Kjempeviseslåtten og Rondo amoroso er nærmest blitt folkeeie, likeledes scenemusikken til Peer Gynt. Hans produksjon består hovedsakelig av orkester- og klaverkomposisjoner. (Norsk Biografisk Leksikon)

Eilif Løtveit er lektor og kulturformidler  og kjent som en kunnskapsrik konferansier og formidler med et stort hjerte for klassisk musikk. Inntil våren 2015  var han ansatt ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Her ble han mer eller mindre regnet som en del av inventaret. Alltid til stede, alltid klar til å fortelle og alltid med en åpenbar kjærlighet til musikken og mennesket.

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-.  Kun kontanter.

Velkommen til gamle og nye tilhørere!

eilif

Eilif Løtveit

 

Senioruniversitetet

Torsdag 24. september kl 11.30:

«Det har vi!» – Et musikalskblikk på Otto Nielsens liv og tiden på Grini

Journalist og forfatter Atle Nielsen forteller og synger
viser fra sin far Otto Nielsens tid på Grini under okkupasjonen.Med seg
har han visesanger og gitarist Dagfinn Iversen. Otto Nielsen (1909 – 82)
var en norsk visekunstner og radiomann, og i yngre dager del av umåtelig populære sangduoen Gerd og Otto. Vi får gjenhør med noen av melodienederes, og også noen fra radioprogrammet Søndagsposten.Men i forbindelse deres, og også noen fra radioprogrammet Søndagsposten.Men i forbindelse med frigjøringsjubileet i år er hovedfokus på visene Otto Nielsen skrev under fangenskapet på Grini. Her ble flere perler til: Det har vi, Kjære Lille Toril , Hun kommer mot deg og Det lakker mot vår m.fl.er, Atle Nielsen forteller og synger

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-.  Kun kontanter.

Velkommen til gamle og nye tilhørere!

dagfinn_iversen_fb

Dagfinn Iversen

 

Senioruniversitetet

Torsdag 17. september kl 11.30:

Gro Breidvik,  forfatter, holder foredrag om:

«Det var sånn det var».  – Oppvekst 1940-1950

I foredraget forteller Gro Breidvik om oppvekst under krigen og de først etterkrigsårene.

Gro Breidvik (f. 1938) er cand.polit. med hovedfag i pedagogikk. I fagkretsen har hun lærerskole, sosialpedagogikk, sosiologi og pedagogikk. Gro Breidvik er oppvokst på Kristianborg, som ligger i den bynære delen av Fana.

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-.  Kun kontanter.

Velkommen til gamle og nye tilhørere!

 

 

Senioruniversitetet

Torsdag 10.09.15:

Jørn Øyrehagen Sunde, professor UiB og forsker Baroniet Rosendal,

holder foredrag om

«Baroniet Rosendal – eit underleg, levande gamalt minne»

Residensen på Rosendal frå 1665 er eitt av to steinslott i Noreg bygde av ein adelsmann. Den var sentrum på baroniet Rosendal, som vart oppretta i 1678 som det einaste i sitt slag i norsk historie. Likevel er Baroniet Rosendal si historie lite utforska og kjent. Spørsmål ein vil få svar på under føredraget er: Kvifor vart det einaste baroniet i Noreg etablert ved utløpet av Hardangerfjorden? Kven stod for bygginga av slottet, og korleis såg det opphavleg ut? Og kva var eigentleg eit baroni, og kvifor forsvann baroniet Rosendal gradvis utover på 1800-talet?

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-.  Kun kontanter.

Vel møtt!

images

Jørn Øyrehagen Sunde