Senioruniversitetet

Torsdag 3. september kl 11.30:

Konsert

Edvard Grieg Kor gir oss smakebiter fra høstens program

Program:

Edvard Grieg: Utvalgte satser fra Holberg Suiten

Tyrone Landau: Utdrag fra Passio Olavi (urpremiere i Domkirken 31.10.2015)

Edvard Grieg Kor ble stiftet i 2002 under navnet KorVest, et  prosjektbasert profesjonelt vokalensemble med base i Bergen. Koret har siden starten vært en viktig samarbeidspartner både for Bergen Nasjonale opera og Bergen Filharmoniske orkester, i tillegg til regelmessige opptredener under de årlige Festspillene i Bergen. I 2012 ble koret det første norske vokalensemble som ansatte sangere i faste stillinger, og i 2013 ble koret relansert under navnet Edvard Grieg Kor samtidig som de ingikk samarbeid med Troldhaugen, Edvard Griegs hjem. Alle sangerne har sangutdanning og opptrer jevnlig som solister, flere av dem på internasjonalt nivå.

Passio Olavi. Olav, helgen og konge, ble hyllet i gregoriansk sang og holdt levende i beretningen om miraklene han utførte gjennom hele Skandinavia. I dette nye verket forenes gamle gregorianske sanger på latin, hentet fra manuskripter som ble spredd og delvis tapt under reformasjonen. Nye musikalske arrangementer skildrer Olavsmiraklene. Tekstene til disse ble nedtegnet i Bergen ca 1200. Vi møter latin og gammel norsk, middelaldersang samt korsmusikk fra vår egen tid i en ny musikalsk presentasjon av livet til denne viktige historiske personligheten.

Odd Einar Haugen, professor i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen, gir en
kort innføring i tekstgrunnlaget for det miraklet som skal fremføres av koret.

Teksten er hentet fra miraklene fortalt om Olav den Hellige i håndskriftet
Gammelnorsk homiliebok. Gammelnorsk homiliebok ble skrevet i Bergen kort etter 1200
og er det eldste fullstendige håndskriftet vi har i Norge. Mirkalene er skrevet på
gammelnorsk og vil også bli sunget på gammelnorsk.

I den korte presentasjonen vil det bli gitt en liten innføring både i homilieboken
og i mirakelteksten. Den gammelnorske teksten er kanskje ikke så vanskelig å forstå
som man skulle tro!

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-.  Kun kontanter.

Vel møtt!