Senioruniversitetet

Torsdag 26.  februar kl. 11.30.

Privat etterforsker og tidligere politioverbetjent ved PST, Berit Bachen Dahle, holder foredrag om:

«Erfaringer fra beredskapsoppdrag i fire verdensdeler».

Kaffen står klar fra kl. 11.00.

Entrè kr. 100,-. Kun kontanter.

Nye og gamle tilhørere ønskes hjertelig velkommen!

Senioruniversitetet

Torsdag 19.  februar kl. 11.30.

Førstekonservator og kunsthistoriker Trond Indahl holder foredrag om:

«Kunstsamlere og meséner i Bergen rundt 1900″

Kaffen står klar fra kl. 11.00.

Entrè kr. 100,-. Kun kontanter.

Nye og gamle tilhørere ønskes hjertelig velkommen!

Senioruniversitetet

Torsdag 12.  februar kl. 11.30.

Førstearkivar Christopher John Harris  holder foredrag om:

«Keiser Wilhelm II»

Kaffen står klar fra kl. 11.00.

Entrè kr. 100,-. Kun kontanter.

Nye og gamle tilhørere ønskes hjertelig velkommen!

Senioruniversitetet

Torsdag 5.  februar kl. 11.30.

Motstandsmann August Rathke holder foredrag om:

«Det var en gang krig i Bergen».

Kaffen står klar fra kl. 11.00.

Entrè kr. 100,-. Kun kontanter.

Nye og gamle tilhørere ønskes hjertelig velkommen!