Senioruniversitetet

Torsdag 16. november kl. 11.30

Historiker og statsarkivar, Yngve Nedrebø holder foredrag om:

Den lange reisen med genene som veiviser

Kaffen står klar fra kl. 11.00. Foredraget starter kl 11.30.

Billetter kr. 100,-. Kjøpes i døren. (Kun kontanter)

 

Unknown