Senioruniversitetet

Torsdag 12.  februar kl. 11.30.

Førstearkivar Christopher John Harris  holder foredrag om:

«Keiser Wilhelm II»

Kaffen står klar fra kl. 11.00.

Entrè kr. 100,-. Kun kontanter.

Nye og gamle tilhørere ønskes hjertelig velkommen!