Senioruniversitetet

Torsdag 2. februar 2017 kl. 11.30.

Forfatter og lokalhistoriker Jo Gjerstad holder foredrag om:

Ølet gjennom 125 år!

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-. (Kun kontanter)

Hjertelig velkommen!