Senioruniversitetet

Torsdag 5.  februar kl. 11.30.

Motstandsmann August Rathke holder foredrag om:

«Det var en gang krig i Bergen».

Kaffen står klar fra kl. 11.00.

Entrè kr. 100,-. Kun kontanter.

Nye og gamle tilhørere ønskes hjertelig velkommen!