Senioruniversitetet

Torsdag 17. september kl 11.30:

Gro Breidvik,  forfatter, holder foredrag om:

«Det var sånn det var».  – Oppvekst 1940-1950

I foredraget forteller Gro Breidvik om oppvekst under krigen og de først etterkrigsårene.

Gro Breidvik (f. 1938) er cand.polit. med hovedfag i pedagogikk. I fagkretsen har hun lærerskole, sosialpedagogikk, sosiologi og pedagogikk. Gro Breidvik er oppvokst på Kristianborg, som ligger i den bynære delen av Fana.

Kaffen står klar fra kl. 11.00

Entrè kr. 100,-.  Kun kontanter.

Velkommen til gamle og nye tilhørere!