Senioruniversitetet

Torsdag 16. april kl. 11.30

Kunsthistoriker og professor Henrik von Achen holder foredrag om

«Middelalderens kunst»

Kaffen står klar fra kl. 11.00
Entrè kr. 100,-. Kun kontanter.

Vel møtt!